หน้าแรก
 
 
What is Trigger Finger
 
Signs and Symtoms
 
Types
 
Treatment of Choice
 
Surgery of Choice
 
Pathophysiology
 
Prevention
 
Congenitial Trigger Finger
 
Contact
 
Testimonial
 

การรักษาโรคนิ้วล็อก

ระยะที่ 1 เจ็บฐานนิ้ว นิ้วยึด ---> พักมือ ทานยาต้านการอักเสบ แช่น้ำอุ่น

ระยะที่ 2 เจ็บฐานนิ้ว สะดุด กระเด้ง ---> ทานยา กายภาพบำบัด

ระยะที่ 3 นิ้วล็อก ต้องแกะง้างจึงออก ---> ทานยา กายภาพบำบัด ฉีดยา

ระยะที่ 4 นิ้วล็อกติดยึด แกะไม่ออก เสียรูป ---> ฉีดยา ผ่าตัดปลดล็อก


การพักมือ หยุดพฤติกรรมการใช้งานของมือรุนแรง

ยาต้านการอักเสบ ยาต้านการอักเสบของไขข้อที่ไม่เข้า Steroid เช่น Diclofenac, Iprobufen

การรักษาทางกายภาพบำบัด การแช่น้ำอุ่น แช่พาราฟิน การทำ Ultrasound ฯลฯ

การฉีดยา Steroid ใช้ Triamcinolone ฉีดเข้าปลอกหุ้มเอ็น ห้ามฉีดเข้าเส็นเอ็น

การผ่าตัด แบบเปิด ผ่าบริเวณฐานนิ้วประมาณ 1- 2 เซนติเมตร เพื่อตัดเข็มขัดรัดเส้นเอ็น และปลอกหุ้มเอ็น แบบเจาะรูผ่านผิวหนัง ใช้เครื่องมือ Blade probe หรือเข็ม เบอร์ 18 เจาะรูตัดเข็มขัดและปลอกหุ้มเส้นเอ็น แก้อาการนิ้วล็อก

1. ภาพแสดงการเปิดแผล ของ trigger finger.
รูปแสดงขั้นตอนการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง

2.Percutaneous release.

 

ข้อควรระวัง และข้อปฏิบัติหลังการผ่าตัด.

ข้อควรปฏิบัติหลังเจาะรักษาโรคนิ้วล็อก
  • เมื่อครบ 6 ชั่วโมงหลังเจาะให้ถอดผ้ายืดพันแผลออกได้
  • ควรมีการขยับกำ - แบนิ้วมือบ่อย ๆ ภายหลังถอดผ้ายืดออก
  • ห้ามไม่ให้แผลถูกน้ำ และห้ามแกะพลาสเตอร์ปิดแผลชิ้นในออกก่อนมาพบแพทย์ ตามนัด
  • มาพบแพทย์ตามนัดเมื่อเจาะครบ 7 วัน

หมายเหตุ

  • แผลจะถูกน้ำได้เมื่อแผลแห้งสนิทดีประมาณหลัง 5-7 วัน หากแผลเปียกน้ำต้องรีบแกะพลาสเตอร์ออกทันทีและเช็ดทาแผล ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเบตาดีน แล้วจึงปิดแผลด้วยเทนโซพลาส
  • อาการเขียวช้ำบริเวณผิวหนังใกล้เคียงอาจเกิดได้ ไม่ต้องตกใจ สีเขียวช้ำจะดูดซึมหายไปเองภายใน 7-10 วัน
  • การห่อผ้ายืดไว้นานหลาย ๆ วันโดยไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ จะทำให้นิ้วมือตึง และผลไม่ดีเท่าที่ควร ควรขยับกำแบบ่อย ๆ
  • ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือที่รุนแรง ในระยะ 3 เดือน ถึง 6 เดือนแรกหลังการผ่าตัด แต่สามารถทำงานได้ ให้มือกำสนิท เหยียดได้สุด ควรเลี่ยงการบิดผ้า ทุบฆ้อน กระแทก ฯลฯ เพราะจะทำให้ฐานนิ้วบริเวณแผลช้ำ บวม อักเสบได้ ถึงแม้อาการล็อกของนิ้วนั้น ๆ อาจหายไปแล้วก็ตาม
Username
Password