หน้าแรก
 
 
What is Trigger Finger
 
Signs and Symtoms
 
Types
 
Treatment of Choice
 
Surgery of Choice
 
Pathophysiology
 
Prevention
 
Congenitial Trigger Finger
 
Contact
 
Testimonial
 

ข้อควรระวังในการป้องกันโรคนิ้วล็อก

  • ไม่หิ้วของหนัก เช่น ถุงพลาสติก ตะกร้า ถังน้ำ ฯลฯ ถ้าจำเป็นต้องหิ้ว ใช้ผ้าขนหนูรอง และหิ้วให้น้ำหนักตกที่ฝ่ามือ แทนที่จะให้น้ำหนักตกที่ข้อนิ้วมือ หรือใช้วิธีการอุ้มประคอง ลดการรับน้ำหนักที่นิ้วมือ
  • ไม่ควรบิด ซักผ้า ด้วยมือเปล่า จำนวนมาก ๆ และซ้ำบ่อย ๆ ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และไม่ควรบิดผ้าให้แห้งสนิท เพราะมันจะยึดปลอกหุ้มเอ็นจนคราก และเป็นจุดเริ่มของโรคนิ้วล็อก
  • นักกอล์ฟที่ต้องตีแรง ตีไกลควรใส่ถุงมือ หรือใช้ผ้าสักกะหลาดหุ้มด้ามจับให้หนา และนุ่มขึ้นเพื่อลดแรงปะทะ ไม่ควร drive กอล์ฟเป็นเวลาต่อเนื่องนานๆ
  • ช่าง ควรระวังการ กำ บด เครื่องมือทุนแรง เช่น ไขควง เลื่อย ค้อน ฯลฯ ควรใส่ถุงมือ หรือห่อหุ้มด้ามจับให้ใหญ่ และนุ่มขึ้น
  • ชาวสวน ระวังเรื่องการตัดกิ่งไม้ด้วยกรรไกร ฟันดิน ฟันต้นไม้ด้วยมีด พร้า ฯลฯ ควรใส่ถุงมือเพื่อลดการบดของปลอกเอ็นกับเส้นเอ็น ห้ามใช้มือเปล่าหิ้วถังน้ำหนัก ๆ เป็นประจำ ควรต่อสายยาง แทนการหิ้วถังน้ำ
  • คนที่ยกของหนัก ๆ เป็นประจำ เช่น คนส่งน้ำขวด ถังแก๊ส แม่ครัวพ่อครัว ควรหลีกเลี่ยงการยกมือเปล่า ควรมีผ้ามารองจับขณะยก และใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถเข็น รถลากแทน
  • หากจำเป็นต้องทำงานที่ต้องใช้มือกำ หยิบ บีบ เครื่องมือ เป็นเวลานานๆ ควรใช้เครื่องทุ่นแรง เช่นใช้ผ้าห่อที่จับ ให้ใหญ่และนุ่ม เช่นใช้ผ้าห่อด้ามจับตะหลิว ในอาชีพแม่ครัว
  • งานบางอย่างต้องใช้เวลาทำงานนานต่อเนื่อง ทำให้มือเมื่อยล้า หรือระบม ควรพักมือเป็นระยะๆเช่น ทำ45นาที ควรจะพักมือไปทำภารกิจอื่นสัก 10 นาทีเป็นต้น

ขัอควรปฎิบัติและขัอควร ระวัง

 

 

หน้าต่อไป >>

Username
Password