หน้าแรก
 
 
What is Trigger Finger
 
Signs and Symtoms
 
Types
 
Treatment of Choice
 
Surgery of Choice
 
Pathophysiology
 
Prevention
 
Congenitial Trigger Finger
 
Contact
 
Testimonial
   
 
นิ้วล็อก เป็นภัยเงียบ มีสาเหตุ ป้องกันได้ ขอเพียงแต่ ตระหนัก คิดถึง และพยายามลด ความเสี่ยงของการใช้มือผิดๆ ซื่งบางกิจกรรมป้องกันได้ บางกิจกรรม ใช้เครื่องทุ่นแรงได้

มิฉะนั้น ท่านทั้งหลาย ซื่งมักจะเป็นคนแข็งแรง ยิ่งแข็งแรง ยิ่งมีโอกาสเป็น โรคนิ้วล็อก ท่านคงยังไม่รู้ว่า นิ้วล็อก เจ็บปวดทรมานเพียงใด เสียนิ้วมือ หนึ่งนิ้ว เสมือนเสียมือ หนึ่งข้าง เป็นอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข

ยังโชคดีโรคนิ้วล็อก เป็นโรคที่รักษาหายได้ ถึงอย่างไรก็ดี

"กันไว้ย่อมดีกว่าแก้"

Trigger finger is preventable. Usually gradual onset or forming gradually. But some times immediately or accidentally. Some of the multifactor causes are preventable or protect able if concerned.

The stronger you are,the greater chances to be affected. If you misuse of your hands.

You might not know how suffering it might be. Your daily lift activities would be limited.

Fortunately trigger finger is curable. However Prevention is better than cure

Username
Password