หน้าแรก
 
 
What is Trigger Finger
 
Signs and Symtoms
 
Types
 
Treatment of Choice
 
Surgery of Choice
 
Pathophysiology
 
Prevention
 
Congenitial Trigger Finger
 
Contact
 
Testimonial
 

โรคนิ้วล็อกในเด็ก

โรคนิ้วล็อกสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่กำเนิด (Congenital trigger finger ) ส่วนใหญ่มักเป็นกับ นิ้วโป้ง (Trigger thumb ) ซึ่งเกิดจากเข็มขัดรัดเส้นเอ็น หดรัดหนาตัวบีบจนเส้นเอ็นนิ้วโป้ง ไม่สามารถเหยียดตัวสุดได้ ทำให้นิ้วโป้งอยู่ในท่างอ บางครั้งพบทั้ง 2 ข้าง หรือมีนิ้วอื่นร่วมด้วย บางครั้งอาการนิ้วล็อกอาจหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด เพียงพ่อหรือแม่ ช่วยคลึงฐานนิ้วหรือตามนิ้ว ในกรณีการหดรัดไม่รุ่นแรงนัก นิ้วก็เหยียด ออกได้ การดาม ดัด นิ้ว และการรักษาทางกายภาพบำบัด อาการของโรคนิ้วล็อกในเด็ก มักจะไม่พบตั้งแต่เกิด พ่อแม่เด็ก มักพบความผิดปกติในช่วง1-2 ขวบปี พบการพัฒนาการของการใช้งานผิดปกติ นิ้วโป้งอยู่ในท่างอ เหยียดไม่ออก ไม่สามารถเหยียดตรงออกได้ บ้างครั้งดึงก็ยังไม่ออก ในเบื้องต้นที่พบ พ่อแม่ควรให้การนวดดัดยืดให้พังผืดอ่อนตัว บางครั้งอาจจำเป็นต้องดามนิ้วมือไว้(Splint)

ส่วนใหญ่มักไม่หายเองและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขและน่าจะรักษาก่อน 3 ขวบ เพื่อว่าเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลจะไม่เป็นอุปสรรคในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ถึงแม้รับการรักษาหลังจากนั้น จากคนไข้เด็ก นิ้วล็อกที่ได้รับเจาะรักษาอาการนิ้วล็อก 29 คน จำนวน 38นิ้ว อายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 25 ปี เป็นความผิดปกติของนิ้วโป้ง 28 นิ้ว นิ้วกลาง 7 นิ้ว นิ้วนาง 3 นิ้ว หลังจากตัดเข็มขัดรัดเส้นเอ็นอย่างเพียงพอแล้วนิ้วนั้น ๆ สามารถเหยียดออกได้ ไม่พบมีการหดสั้นของเส้นเอ็นนิ้วมือแต่อย่างไร เพียง แค่ดามนิ้วให้เหยียดได้ 1 สัปดาห์ หลังเจาะนิ้วก็สามารถเหยียดตรงได้

การรักษาโรคนิ้วล็อกในเด็กในกรณีนิ้วโป้งมักจะตรงไปตรงมา การกีดเข็มขัดรัดเส้นเอ็นก็หายได้ แต่นิ้วอื่น ๆ อาจไม่เพียงพออาจต้องตัดปีกของ Sublimis และเข็มขัดรัดเอ็นส่วน A3 ข้อดีของการเจาะรักษาคือไม่ต้องดมยาสลบเพียงฉีดยาชา ตำแหน่งที่เจาะ เด็กย่อมร้องไห้เมื่อถูกฉีดยาเป็นเรื่องธรรมดาด้วยมือเด็ก มีขนาดเล็ก การจับให้นิ่งไม่ยากนัก เพียงต้องมีสมาธิไม่ตกใจกับเสียงร้องของเด็ก เปรียบเสมือนการเจาะฝี ซึ่งเด็กร้องเพียงประเดี๋ยวเดียว และต้องย้ำพ่อแม่เด็กห้ามถูกน้ำ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลในคนไข้เด็ก หายได้เร็วนิ้วมือสามารถกลับมาเป็นปกติได้

ตัวอย่างรูปนิ้วล็อกในเด็ก

Username
Password